Thư mời bà con Nguyễn Khoa vùng Hoa Thịnh Đốn đến tham dự lễ cầu siêu cho Tổ tiên họ Nguyễn khoa


Thư mời bà con Nguyễn Khoa đến tham dự lễ cầu siêu cho Tổ tiên họ Nguyễn khoa
Theo tin Nguyễn Khoa Phước
Như đã mời, nhắc lại: lễ cầu siêu sẽ cử hành tại chùa Hoa Nghiêm 9111, Backlick Rd, Fort Belvoir,
VA 22060 lúc 11 AM ngày chủ nhật 8 tháng 9 , 2019. Bà con đến dự sẽ dùng cơm chay tại Chùa sau lễ, không đem đồ ăn . Có bàn riêng cho bà con nội ngoại NK.
Nhờ thím Ấn và Viên Anh mời gia đình cô Lưu, cô Mận, gia đình bà Lý và chú Dũng Anh, Tuệ Anh…
Duy Anh và Mai mời Bà ngoại đi chùa cho vui, cùng lễ Phật.