Chương trình và kế hoạch 2009 – 2010

This is just archived from what other webmaster did in the past
Chương trình và kế hoạch 2009 – 2010
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2009 ĐẾN 2010

Tổ chức Lễ Thu Tế 2009 và chuẩn bị cho đại lễ Thu Tế 2010.
Tổ chức hành hương về Vĩnh Long – nơi có chùa do Tổ đời thứ VI là Ngài Nguyễn Khoa Thuyên thành lập. Đồng thời kết nối với bà con Nguyễn Khoa tại Vĩnh Long.
Tiếp tục công việc trùng tu khu Nội Tán: vận động bà con đóng góp khoảng 100.000.000 đồng. (Chia làm 02 đợt).
Xây dựng và phổ biến chương trình Đại lễ Thu Tế 2010. Tổ chức họp mặt toàn thể bà con Nội Ngoại trong và ngoài nước.
Hoàn tất và in ấn Gia Phả trước tháng 5 năm 2010.
Mong rằng Bà Con hưởng ứng mạnh mẽ để kế hoạch và công việc đạt được kết quả tốt.

Leave a Reply