Thông báo 11/08/2009

This is just archived from what other webmaster did in the past
Thông báo
11/08/2009
THÔNG BÁO

Kính gửi:
– Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Hà Nội
– Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Sài Gòn
– Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Nha Trang
– Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Bắc, Nam Cali
– Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Texas, Virginia
– Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Châu Âu – Úc
– Ông/bà:
Lế Thu tế Họ Nguyễn Khoa năm 2009 được tổ chức tại Nhà thờ Họ (Tây Thượng) vào lúc 07h ngày 23 tháng 08 năm 2009 (nhằm ngày mồng 4 tháng 07 năm Kỷ Sửu). Vậy kính mời bà con Nội Ngoại xa gần, trong và ngoài nước về tham dự đông đủ.

Ghi chú:

Dự tính đề nghị mức đóng góp tối thiểu là 50.000đồng/người (Không tính trẻ em và vị từ 70 tuổi trở lên).
Lễ vật và tiền sẽ do Ban thư ký – Tài chánh tiếp nhận tại Nhà Thờ và Cô Nguyễn Khoa Diệu Huyền:
Địa chỉ: 270 Nguyễn Sinh Cung – Tp, Huế.

Điện thoại: 0543.826797

Thông báo này thay cho giấy mời.

Huế, ngày tháng năm 2009

TỘC TRƯỞNG

Leave a Reply