Thư kêu gọi bà con tham gia đóng góp xây dựng Lăng Mộ Tổ tại Trạm Bạc

This is just archived from what other webmaster did in the past
Thư kêu gọi bà con tham gia đóng góp xây dựng Lăng Mộ Tổ tại Trạm Bạc
07/04/2009
Huế, ngày 04 tháng 04 năm 2009

Kính thưa toàn thể bà con !

Mộ Tổ tại Trạm Bạc là nơi phát sinh của dòng họ Nguyễn Đình và Nguyễn Khoa đã tồn tại gần 500 năm. Dưới thời vua Tự Đóc, Ngài Nguyễn Khoa Dục đã cho dựng bia tưởng niệm và xây miếu thờ. Đến đời thứ chín, Họ cử ngài Nguyễn Khoa Huấn từ Huế ra thủ từ và trông coi. Trước năm 1954, cụ Nguyễn Khoa Tự đời 10 cũng đến tiếp tục sửa sang. Sau năm 1975, các Ông Nguyễn Khoa Sỹ, Nguyễn Khoa Du, Cô Nguyễn Khoa Diệu Linh – Diệu Liên … lần lượt đến Trạm Bạc để tu bổ, dịch văn bia, hương khói… Năm 1999, bà con Nguyễn Khoa tại Hà Nội và Nguyễn Đình đã xây dựng tường bao, đúc nền, tu sửa giếng nước…

Tháng 3 năm 2009, Họ Nguyễn Khoa tổ chức đoàn hành hương từ Huế cùng bà con tại Hà Nội và bà con Nguyễn Đình tại Trạm Bạc làm lễ dâng hương tại Mộ Tổ.

Thưa bà con,

Tình trạng hiện nay vùng đất Mộ Tổ đã bị nhượng quyền sử dụng cho một công ty doanh nghiệp quản lý. Do đó, Họ phải liên hệ với công ty để giành phần đất khu lăng mộ như cũ. Cho nên Họ phải xây tường bao để có quy mô xứng đáng hơn, bền vững hơn cho bây giờ và đời sau. Bản vẽ dự tính và thi công do Ban Đại Diện Hà Nội cùng bà con Nguyễn Đình đảm nhiệm. Bà con Họ Nguyễn Khoa đóng góp chi phí. Vì đây là Mộ Tổ, nơi khởi thuỷ của một dòng họ, cho nên toàn thể bà con có bổn phận cùng chung lo và đóng góp công sức xây dựng; đây cũng là một dịp thể hiện tình đoàn kết, đồng tâm trong họ

Để có hệ thống tổ chức hơn, Ban Điều Hành Họ có một đề nghị đến quý vị đại diện các vùng miền trong và ngoài nước cố gắng vận động bà con đóng góp như sau:

Bà con tại Huế
05 triệu đồng.
Bà con Hà Nội
10 triệu đồng.
Bà con Sài Gòn
05 triệu đồng.
Bà con Nha Trang
01 triệu đồng.
Bà con tại Bắc CaLi-USA
500 USD.
Bà con Nam CaLi-USA
500 USD.
Bà con Virginia – USA
500 USD.
Bà con ở Texas –USA
500 USD.
Bà con ở Châu Âu và Châu Úc
500 USD.
Ngoài ra, cá nhân bà con riêng lẻ có thể phát tâm dóng góp theo ý nguyện của mình (Ví dụ cô Tôn Nữ Như Hoa, con gái cô Diệu Lieê đã đóng góp 02 triệu đồng).

Mọi sự đóng góp xin gửi về Ban Tài Chính của Họ

Địa chỉ:

– Cô Nguyễn Khoa Diệu Huyền – 272 Nguyễn Sinh Cung – Huế.

– Bà Nguyễn Khoa Hinh – 01 đường Xuân 68 – Huế.

Việc xây dựng Mộ Tổ tại Trạm Bạc có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với dòng họ.

Hy vọng răng bà con khắp nơi hưởng ứng tham gia.

Trân trọng kính báo đến toàn thể bà con.

Nay thư,

Tộc trưởng Họ Nguyễn Khoa.

Nguyễn Khoa Dũng.

Leave a Reply