Tổng hợp công việc họ (2009)

This is just archived from what other webmaster did in the past Tổng hợp công việc họ (2009) 11/08/2009 TỔNG HỢP CÔNG VIỆC HỌ TRONG NĂM (Từ Thu Tế 2008 đến Thu Tế 2009) 1. Tổ chức lễ Thu Tế đầy đủ đúng nghi lễ, bà con tham dự trên 300 người – Chi phí … [Read more…]