Tài Liệu


Tài liệu
Nguyễn Khoa họ ca In E-mail
25/01/2009
Giới thiệu cùng bà con bài Nguyễn Khoa họ ca

Tới tới nay ngót mấy trăm năm họ mình.

Sử xanh đời còn ghi từ đất bắc phát nguyên xa Hải Dương, khai cơ vững vàng, rồi lại phò Tiên hoàng vô kinh địa nghìn dặm đàng công phò tá mấy gian sang.

Cảnh tưởng trên đời mấy mươi đời vinh quang. Nhớ phúc trạch Tiên công các ngài đào tạo, từ xưa rày nhơn thu tự là lễ này vui mừng bấy xiết hôm nay.

Trên dưới sum vầy có như vậy mới hay.
Cờ giăng đèn rạng trầm hương bay.

Con, con, con cháu ta cùng một lòng thiết tha mặn nồng để hồng phước lâu dài hưởng chung noi con đừng trung hiếu ta ước mong.

(Sưu tầm: Nguyễn Khoa Quả)
Lai lịch chữ “Diệu” trong họ Nguyễn Khoa In E-mail
06/10/2008
Lai-lịch CHỮ “DIỆU” trong Họ NGUYỄN KHOA

Tên của con cháu phái nữ họ Nguyễn-khoa thường có chữ lót là Diệu, nhưng không mấy ai để ý chữ lót ấy xuất-xứ từ đâu, có từ bao giờ, ai là tác-giả.

Đọc tiếp…

Tiểu sử ngài Nguyễn Khoa Kiên (Đời thứ 7) In E-mail
06/10/2008
ĐỜI THỨ 7.

Triệu-thành Hầu NGUYỄN KHOA KIÊN

Khai-quốc Công-thần

Ngài là con trưởng cụ Tham-chánh Hiến-chương Hầu, vào quan-lộ từ hồi 17 tuổi, đời vua Nguyễn Phước Thuần, tức Hiếu-định Hoàng-đế. Tướng mạo ngài hùng-vĩ, sức mạnh hơn người, thường dùng ít quân mà thắng địch đông quân hơn. Ngài lập được nhiều quả-công binh-nghiệp, trong khoảng 5-6 năm lên đến chức Chưởng-cơ (ngang hang Đại-tướng ngày nay). Ngài có tài dùng khiên mà đỡ hết tên đạn; quân địch kinh-ngạc, gọi ngài là Triệu Tử Long, thường dặn nhau: “Chớ thấy người trẻ tuổi mà khinh.”

Đọc tiếp…

Tiểu sử ngài Nguyễn Khoa Thuyên (Đời thứ 6) In E-mail
06/10/2008
ĐỜI THỨ 6.

Tham-chánh Hiến-chương Hầu NGUYỄN KHOA THUYÊN

Khai-quốc Công-thần

Ngài ra làm quan từ năm 1744 đời vua Nguyễn Phước Hượt (Hiếu-võ Hoàng-đế) đến đời vua Nguyễn Phước Thuần (Hiếu-định Hoàng-đế).

Đọc tiếp…

Nguyễn Khoa Văn – Hải Triều In E-mail
04/06/2008
Hải Triều (1 tháng 10 năm 1908 – 6 tháng 8 năm 1954) tên thật Nguyễn Khoa Văn, là một nhà báo, nhà văn, nhà lí luận phê bình văn học Việt Nam. Ông là nhà lí luận tiên phong trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt qua hai cuộc tranh luận gây được tiếng vang lớn vào thập niên 1930: Duy vật hay duy tâm và Nghệ thuật vị nghệ thuật hay Nghệ thuật vị nhân sinh. Những bài viết của ông đả kích mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm và lối văn học lãng mạn, xa rời thực tế, “nghệ thuật vị nghệ thuật”, đề cao những sáng tác theo chủ nghĩa hiện thực hay “tả thực xã hội” đồng thời cũng góp phần phổ biến chủ nghĩa Marx đến công chúng. Ông là cây bút xuất sắc, nhạy bén không chỉ trong văn học mà còn trong các vấn đề triết học và kinh tế, chính trị quốc tế. Ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1 – 1996).

Đọc tiếp…

Nguyễn Khoa Điềm In E-mail
04/06/2008
Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ Việt Nam, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 9, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin Việt Nam.

Đọc tiếp…
Các bài khác…
Tiểu sử ngài Nguyễn Khoa Đăng (Đời thứ 5)
Miếu Phát Khoa
Tiểu sử ngài Nguyễn Khoa Luận
Một dòng dõi trung thần – họ Nguyễn Khoa