Gia Phả

Phả hệ đồ

Phả hệ đồ
NGUYỄN ĐÌNH THÂN (1)
Trích lục

Tên Thụy:

NGUYỄN ĐÌNH THÂN
Tự:
Húy:
Pháp danh: Không rõ
Giới tính: Nam
Tình trạng hiện nay: Đã Chết
Ngày sinh : năm Quý Sửu 1552
Ngày mất : ngày 26 tháng 4 năm Quý Dậu 1633
Hưởng thọ : 81 tuổi
Biệt hiệu: Hiệu Chánh Đạo
�?ạo:
Tặng: Không có
Địa chỉ: Không rõ
Đời thứ: 1
Nhánh: I
Con thứ: Con trưởng
THỦY TỔ
Vợ chánh thất: Nguyễn Thị Thiêm
Thụy : Không có
Pháp danh : không có pháp danh
Tặng :
Chức tước :
Quê: Không rõ
Ngày sinh: năm Đinh Tỵ 1556
Ngày mất: 15 tháng 5 năm Canh Ngọ 1630
Hưởng thọ: 74 tuổi
Tình trạng hiện nay : Đã Chết
Mộ táng: tại đất Nội Táng, vườn chánh
Sinh hạ 1 con trai là :
1/ NGUYỄN ĐÌNH KHÔI, con thứ 1
Chú giải:
Quý Sửu :
Là năm thứ 5 hiệu Thuận Bình của vua Trung Tôn trào Lê.
Là năm thứ 32 hiệu Gia Tịnh trào Minh, nước Trung Hoa.
Quý Dậu:
Là năm thứ 20 đời Chúa Nguyên Phước Nguyên Hy Tôn Hiếu Văn Hoàng Đế.
Là năm thứ 5 hiệu Đức Long của vua Trần Tôn trào Lê.
Là năm thứ 6 hiệu Sùng Trinh trào Minh, nước Trung Hoa.


Thông tin khác T

Các chức vị được nhận
1)Vạn-dinh-đội-trưởng
2)Đô Thắng Hầu

Thông tin mộ táng
1) Hung táng tại Ái Tử

Các bài viết liên quan
1)Tiểu sử cụ tổ Nguyễn Đình Thân
2)Đầu xuân với Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
Latest News

Tiểu sử ngài Nguyễn Khoa Luận
Một dòng dõi trung thần – họ Nguyễn Khoa
Thụy hiệu
Lược sử tên họ người Việt
Yếu tố tạo thành tên họ người Việt