Trang webs viết dòng Họ Nguyễn Khoa


Thể loại:Dòng họ Nguyễn Khoa – Wikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thể_loại:Dòng_họ_Nguyễn_Khoa

Họ Nguyễn Khoa – LangUuDiem.Com

http://languudiem.com/category/nguyen-khoa/

Đại Gia Tộc dòng họ Nguyễn Khoa

http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?184291-Đại-Gia-Tộc-dòng-họ-Nguyễn-Khoa&p=1191309&viewfull=1

Dòng họ Nguyễn Khoa – DÒNG SÔNG CŨ

Dòng họ Nguyễn Khoa

Tác phẩm Nguyễn Khoa Nam – Toàn phong Nguyễn Xuân Vinh

http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?182367-Tác-phẩm-Nguyễn-Khoa-Nam-Toàn-phong-Nguyễn-Xuân-Vinh

Vài dòng về cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam – Trần Quốc Lịch

http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?180890-Vài-dòng-về-cố-Thiếu-Tướng-Nguyễn-Khoa-Nam-Trần-Quốc-Lịch

Giỗ đầu Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?183740-Giỗ-đầu-Thiếu-Tướng-Nguyễn-Khoa-Nam

Dòng họ Nguyễn Khoa

http://www.nvbonphuong.com/forums/showthread.php?180044-Dòng-họ-Nguyễn-Khoa

Tướng Nguyễn Khoa Nam – Dòng họ – Cuộc đời – Sự nghiệp

http://bellavitabl.blogspot.com/2014/05/tuong-nguyen-khoa-nam-dong-ho-cuoc-oi.html

Nguyễn Khoa Nam

https://en.wikipedia.org/wiki/Nguyễn_Khoa_Nam

Tướng Nguyễn Khoa Nam: Cuộc Đời Thành Huyền Thoại

https://vietbao.com/a154943/tuong-nguyen-khoa-nam-cuoc-doi-thanh-huyen-thoai
Lăng mộ – nhà thờ Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Khoa Đăng

http://baotanglichsu.thuathienhue.gov.vn/he-thong-di-tich/tid/Lang-mo-nha-tho-Nguyen-Khoa-Chiem-Nguyen-Khoa-Dang/newsid/357FC6B6-5814-42C6-809E-A7DD013424D2/cid/23276E55-C429-49C5-86F9-A79900E26936

Nguyễn Khoa Chiêm và bản sắc phong quý hiếm

http://www.huedisan.com.vn/TTBTDTCDH.aspx?TieuDeID=9&KenhID=0&ChuDeID=0&TinTucID=1896&l=vn

Di dời mộ tổ dòng họ Nguyễn Khoa – Nguyễn Đình: Nêu gương sáng vì sự nghiệp phát triển thành phố

http://baohaiphong.com.vn/channel/4905/201312/di-doi-mo-to-dong-ho-nguyen-khoa-nguyen-dinh-neu-guong-sang-vi-su-nghiep-phat-trien-thanh-pho-2294320/

https://www.thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-du-dia-chi/tid/Lang-mo-Nha-tho-Nguyen-Khoa-Chiem-Nguyen-Khoa-Dang/newsid/9469AA31-58A8-42DE-93EF-FB967CE4578D/cid/17755F05-A6DF-4876-A5A9-5987A6567282

LĂNG MỘ, NHÀ THỜ NGUYỄN KHOA CHIÊM, NGUYỄN KHOA ĐĂNG
Tài Liệu Bằng Hình Về Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam – 2017

https://vietbao.com/a267066/tai-lieu-bang-hinh-ve-co-thieu-tuong-nguyen-khoa-nam-2017


VIÊN GIÁC ĐẠI SƯ NGUYỄN KHOA LUẬN VÀ CHÙA BA LA MẬT

http://chuaxaloi.vn/thong-tin/vien-giac-dai-su-nguyen-khoa-luan-va-chua-ba-la-mat/1168.html
NGUYỄN KHOA QUẢ – NGƯỜI CHẮT CHIU BÓNG HUẾ

http://voque.org/index.php/ngh-s-hu-mainmenu-28/nhip-nh-mainmenu-31/35-nguyn-khoa-qu-ngi-cht-chiu-bong-hu